MyVocabulary

"S angličtinou do celého světa!"

 

 Začněte si tvořit své celoživotní VOCABULARY.

           ●   založte si knihu (adresář), lekci (soubor) a vkládejte slovíčka,

          ●   webová aplikace Vám nedovolí zapsat chybu,

          ●   program Vám ke slovíčku přiřadí skvělé britské audio, transcript (přepis audia),

               obrázek a informaci ke zvířeti či bylině. Připravili jsme pro Vás tzv.

               ENCYKLOPEDICKOU SLOVNÍ ZÁSOBU,

          ●   ruční zápis slovíček do sešitu bývá s chybami. Naučte se správný prstoklad

               na klávesnici a buďte efektivní. Doporučujeme od 3.třídy, kdy již děti umí číst

               a psát a mají dostatečně velkou dlaň,

               viz MY VOCABULARY BY TEN FINGERS (moje slovní zásoba deseti prsty)

 

               Psaní všemi deseti prsty patří v době e-komunikace pro mladou generaci

               do základů lidské gramotnosti.