MyVocabulary

"S angličtinou do celého světa!"

Zpracováváme pro Vás stovky  vět k jednotlivým gramatickým jevům. K věte je přiřazeno i britské audio a můžete si věty vyzkoušet překládat. Všechny věty prošly jazykovou korekturou. Britské audio a statistika jsou samozřejmostí, pokud audio není, brzičko bude..